Posts tagged: oop

Page 1 of 1

  • Jeg sidder i skrivende stund og forsøger at forbedre mine evner med OOP i PHP5. Og har man første sagt OOP, kommer man vel ikke uden om at sige constructor og overloading af samme ... el ...